Živé webky

Odstránenie obsahu

Content Removal Request

Ak máte akékoľvek problémy s obsahom na tejto webstránke, alebo ak sa objavujete v akomkoľvek obsahu a chcete požiadať o odstránenie tohto obsahu, prosím vyplňte túto požiadavku nižšie:

  1. Čo najviac identifikačných informácií o nahlásenom obsahu, vrátane, ale nie výlučne:
    • Identifikačné informácie o užívateľovi, ktorý je zodpovedný za nahlásený obsah.
    • Krátky popis opisujúci váš problém s nahláseným obsahom.
    • Presný dátum a čas, kedy ste na nahlásený obsah na webstránke natrafili.
  2. Akákoľvek iná informácia, o ktorej si myslíte, že je relevantná k problému a môže nám byť nápomocná.

Všetky reporty sú dôverné a osoby zodpovedné za nahlásený obsah nebudú vedieť, kto ich nahlásil.

Na vašu žiadosť odpovieme do 7 dní.

Máte  1000 zostávajúcich znakov Bolo dosiahnuté maximálnej dĺžky odkazu (1000 znakov).